PHU ART-MEDIA Krzysztof Nowak
59-400 Jawor ul. Zamkowa 2, tel. 600 837 102, tel. fax 76 870 22 89
58-260 Bielawa ul. 3-go maja 31/117, tel. 668352974
e-mail: art-media@wp.pl


    Witamy serdecznie na stronie naszej firmy.
    Zapraszamy do zapoznania się z nasz± ofert±.Trzonem prowadzonej przez nas działalno¶ci s± usługi geodezyjne i kartograficzne, które wykonujemy na terenie całego Dolnego ¦l±ska.
Staramy się o zapewnienie najwyższego poziomu merytorycznego oraz technicznego pozyskania danych o terenie i ich przetworzenia.
Wykonujemy pomiary metodami tradycyjnymi, a także w technologii GPS w pracowniach znajduj±cych się w Jaworze oraz Bielawie.

Opracowanie kameralne wyników pomiarów wykonywane jest w oparciu o najnowocze¶niejsze dostępne w Polsce oprogramowanie umożliwiające eksport wykonanych opracowań do formatów akceptowanych w obróbce CAD, a także dowolnych plików rastrowych.

Do dyspozycji klientów (szczególnie biur projektowych) uruchomili¶my możliwo¶ć powielania dokumentów w formacie A0 (skanowanie, plotowanie, ksero).

                                                       WIĘCEJ INFORMACJI

POZOSTAŁE USŁUGI ¦WIADCZONE PRZEZ FIRMĘ :BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY


POWIELANIE DOKUMENTÓW
FORMAT A0


LAMINOWANIE, BIDNOWANIE
TERMOBINDOWANIE, KSERO


PIECZˇTKI, WIZYTÓWKI
REKLAMA WIZUALNA


ARTYKUŁY PAPIERNICZE
I BIUROWEKONTAKT